Показатели и мероприятия по реализации указа Президента РФ №600 от 07.05.2012 за 2017 год и за 1 квартал 2018 года

Отчет по реализации Указа Президента РФ № 600 от 07.05.2012 за 2017 год и 1 кв. 2018.xls
13 апреля