Показатели и мероприятия по реализации указа Президента РФ №600 от 07.05.2012 за 2017 год и за 2 квартал 2018 года